Välkommen till Svenska föreningen SVEA Trondheim

Traditionellt svenskt midsommarfirande

Aktuellt

Årsmöte har vi 12 mars se mer info


SVEA Trondheim grundades 1914, så drygt 100 år har vi varit verksamma. Föreningen värnar om svenska traditioner, svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta i Trondheim och Trøndelag.


Föreningen har idag ca 50 medlemmar och har regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firanden av svenska högtider.

Info om kontonummer

2018 bytte vi bank till Melhus bank.
Efter bankbytet är kontonummret: 4230 59 09 178

Information om medlemskap