Välkommen till Svenska föreningen SVEA Trondheim

Traditionellt svenskt midsommarfirande

Årsmöte

Årsmötet som enligt stadgarna ska hållas senast i mars - blir även i år, 2021, uppskjutet på grund av corona-pandemin. Vi återkommer när vi har mer information.

SVEA Trondheim grundades 1914, så drygt 100 år har vi varit verksamma. Föreningen värnar om svenska traditioner, svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta i Trondheim och Trøndelag.

 

Föreningen har idag ca 50 medlemmar och har regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firanden av svenska högtider.

Information om kontonummer

2018 bytte vi bank till Melhus bank.
Efter bankbytet är kontonummret: 4230 59 09 178

Information om medlemskap