Välkommen till Svenska föreningen SVEA Trondheim

Aktuellt: konsert 18 augusti


Svenska gruppen Sounds of Woman håller konsert. Se mer information

Traditionellt svenskt midsommarfirande

SVEA Trondheim grundades 1914, så drygt 100 år har vi varit verksamma. Föreningen värnar om svenska traditioner, svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta i Trondheim och Trøndelag.

Föreningen har idag ca 50 medlemmar och har regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firanden av svenska högtider.


OBS! Nytt kontonummer!

Från den 1 september 2018 byter vi bank till Melhus bank.
Det nya kontonummret är: 4230 59 09 178

Information om medlemskap