Sveriges konsulat i Trondheim informerar

Körkort

Fra den 1. desember 2010 trådte det i kraft nye regler for de som skal fornye sitt svenske körkort. De som bor permanent i Norge eller innenfor EU får ikke lenger fornyet sitt svenske körkort. De som har meldt flytting til Norge permanent må henvende seg til Statens vegvesen tlf. 815 44 040 for å søke om norsk førerkort. For de som bor utenfor EU kan det søkes om å fornye körkortet. Det skal skje skriftlig og sammen med søknaden må de dokumentere at de er bosatt permanent utenfor EU. En person som ikke er utvandret, men tilfeldig befinner seg i et EU-land, får fornyet sitt svenske körkort. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til konsulatet. Søkeren har mulighet for å hente ut körkortet ved konsulatet.


Pass

Konsulatet tar ikke i mot passøknader lenger, kun søknader for provisoriske pass. Når det skal søkes om pass eller fornyelse av pass må søkeren enten henvende seg til Politiet i Sverige eller til Sveriges Ambassad i Oslo. Det må bestilles time hos Ambassaden på tlf. 24 11 42 21 mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00. Nærmeste politistasjon i Sverige fra Trondheim er i Järpen som har åpent mandag kl. 12.00 - 15.00, onsdag kl. 12.00 - 18.00 og fredag kl. 12.00 - 15.00. Søkerne må gi beskjed til Politiet at de vil ha passene videresendt hit til konsulatet i Trondheim. Passene blir sendt via UDI som sender passene til Sveriges Ambassad i Oslo. Ambassaden videresender passene hit til konsulatet i Trondheim. Her må søkerne møte personlig og vise legitimasjon når de henter passene.


Samordningsnummer

Barn av svenske statsborgere som er født i Norge og som ikke er registrert i Sverige og svenske statsborgere som ikke tidligere har fått utstedt svensk pass, kan henvende seg til konsulatet og søke om et samordningsnummer slik at de blir registrert i Folkbokföringsregisteret. Søknaden sendes til Ambassaden i Oslo. De får beskjed fra Ambassaden når samordningsnummeret er klart. Samordningsnummeret må foreligge før det kan søkes om pass.


Løsrivelse av svensk statsborgerskap

Personer som vil bli norsk statsborger må først søke om løsrivelse av svensk statsborgerskap. Som bilag må det være med kopi av gyldig pass eller "Utskrift av registrerte opplysninger" som fås hos Folkeregisteret i hjemkommunen i Norge.


Pensjon

Pensjonister henvender seg til konsulatet for "levnadsintyg" - bevis på at de lever. De må møte opp selv og vise legitimasjon. Konsulatet bekrefter "levnadsintyget".


Dødsfall

Når konsulatet mottar beskjed fra tingretten om dødsfall for svensk statsborger gir vi beskjed til Sveriges Ambassad i Oslo.


Valg

Konsulatet gjennomfører valg til Riksdagen og Europaparlamentet.

---

Har du spørsmål er det bare å kontakte Sveriges konsulat i Trondheim

tlf. 73 88 38 50

e-mail. advokatfirmaet@tapper.no eller
Kari H. Jegtvolden, khj@tapper.no tlf. 73 88 38 53