Historik - tillbakablick, 1914-1950.

Av Brita Suul

Jag rekommenderar att styrelsen tittar litet i protokollerna. Kanske högläsning på styrelsemöten. Särskilt i föbindelse med Sveas 50-års-jubileum är nyttig läsning! De gamla protokollen bär präg av hjälpsamhet och omsorg for sina medlemmar om svenskar i nöd. Vördnad for kungahus och forsterland och kyrka - men också tacksamhet och kärlek till sitt nya fosterland - ärlighet och redlighet följer protokollen som är ganska rörande.