1910-talet

Utdrag från "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul

1914-19191914 Den 13 juli 1914 samlades 13 svenska män och beslutade att starta en ny svensk förening. Det blev "Svea", som lever ännu. Den första föreningen vi känner till blev stiftad 1903 och flera av stiftarna av Svea hade varit medlemmar i den. "Svenska klubben" fanns, den gick senare in i "Svea".

1917 Den äldsta protokoll jag har till mitt förfogande är daterad "B ikuben", låg vid torget, där som Edwis leker ligger nu, den 31 mars 1917. Den är i riktig skönskrift. Man håller 9 sammanträden det året och tar upp frågan om att hyra sommarstuga, ordna med fast lokal till mötena, stadgar för föreningen, och hjälpverksamheten är i gång.

En arbetslös svensk sjöman med skadad fot söker om hjälp till ett par skor och man beviljar ca 20 kr. En svensk man ligger sjuk i lungsot och söker hjälp till familjen. "Svea" beviljar 100 kr. Och sätter igång en insamling bland medlemmarna. En annan tid!

Det blir svensk gudstjänst i Vår Frue Kirke 11 november. Festmiddag i anledningen ordnas i Haandverkforenings lilla sal. Hyran kostar 25 kr. Och middag 6.25 per person. Gustav V kommer på besök til Oslo. Man sänder telegram med underdånig hälsning. En man ber om reservation och vill ha det infört i protokollen! Tacktelegram kommer från Konungen. Konsul Adolf Öien får tack för sitt uppoffrande arbete vid prästernas besök.

Man behandlar frågan om mötelokal och kommer fram till att man hyr en mindre sal i Folkets hus for kr. 6.50 och rätt att hyra en större för kr. 10. Nationaldräkterna är utlånade till herr Karlsson - man saknar redovisning.Silverfatet - skänkt av Gustav V, utlottat och tillbakaköpt. Kan uppbevaras i Trondhjems handelsbank för kr. 5:- per år. Ligger nu i Universitetsbiblioteket i Trondheim - Gunnerusbiblioteket, i safe, som del av Privatarkiv nr. 285.

Mötena avslutades med kaffedrickning och dans. Inte alla bryr sig om att lägga pengar i kaffekassan och för att få slut på detta oskick (står det i protokollen!) beslutar man att herrarna betalar 1:- medan damerna slipper med 50 öre! En sak som upptar föreningen är "Fremmedloven", en annan är stadgar för Svea.

1918 År 1918 har man kommit fram till stadgar, som sirligt och vackert är inskrivna i protokollen. Detta år i mars samlar man in pengar till "den unge hjälten Reinholdt Gustafsson, Ranheim, som vid en eldsvåda räddade sina mindre syskon att bliva innebrända". Man behandlar söknader om ekonomisk hjälp och man är mycket upptagen av att ordna emblem for Svea. Det talas om att köpa hus, sommarställe. Tydligen var det större behov att hålla samman på den tiden. Man beviljar pengar till nödlidande barn i Tyskland och till skandinaviska barn i Tyskland (1. världskriget).

1919 I en svensk familj har både far och mor gått bort i spanska sjukan och man samlar in 50 kr. till barnen. I 1919 är det också svensk gudstjänst. Biskop Daniel från Skara och pastor Sundin från Mörsil. Första biskopsbesöket var i 1916, så detta var andra gången. Det är ganska vanligt att man håller utlottning. Korgfester, där korgarna auktioneras bort och att man så festar på korgarnas innehåll. Det är damerna som ordnar med korgarna, och de får lovord!