1920-talet

Utdrag från "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul 1920-1929.


1920. Herr Nylander 50 år och får en promenadkäpp med silverhandtag i gåva! En svensk sjöman blir sjuk och måste i all hast till lasarettt i Östersund. En medlem i Svea träder till med de nödvändiga 22.50, vilken summa föreningen beslutar att på lämpligaste sätt återbetala! Detta år reser ordförande till Sverige med besök bl.a. hos ärkebiskop Söderblom. Nu håller man sina möten i Grand Hotell och det blev supé med dans in i mellan.

1921. Biskopsbesök för tredje gången: ärkebiskop Nathan Söderblom i Domkirken. Detta år föreslår man att nationaldräkterna kan säljas och man kan köpa en svensk flagga i stället. Nationaldräkterna är tydligtvis en kvarleva från den tidigaste föreningen. Det var egentligen inga riktiga nationaldräkter, men en slags kostymer. Föreningen lottade ut dem en gång på 1990-talet.

1922. Svea får en svensk flagga i gåva från herr Axel Malmberg, Göteborg. 6. november, Gustav Adolfsdagen, omtalas i flera protokoll och detta år är det fest i Grand Hotell med högtidliga tal. Konsul Lundberg är närvarande.

1923. Härnösands stifts biskop Lövgren kommer på besök, och pastor Sundin, Mörsil. Gustav Adolfs-fest 3 november. Lorenz Cappelen Smith blir svensk konsul och aktiv medlem i Svea och kommer att betyda mycket med sitt deltagande och sin generositet gentemot föreningen. Alla tidigare konsuler, och konsul Öien var också generösa mot Svea.

1924. År 1924 var det 10-årsjubileum. Någon vill ha gudstjänst - andra tycker det passar bäst med en fest! Det blir gudstjänst den 13 juni och fest den 14 juni med tre rätters middag till kr. 10.- på Grand Hotell!

1925 - 1926. 1926 önskar Svenska klubben inlemmas i Svea och
1927 är det klart. Svea mottar då en flagga och diverse saker som gåva.
1928 - 1929 År 1929 får prinsessan Märtha och kronprins Olav lyckönskningstelegram både till förlovning och bröllop. Föreningen har genom åren haft kontakt med Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, som har hjälpt och bidragit vid präst- och biskopsbesök.