1930-talet

Utdrag från "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul

Under 1930-talet är det stort sett liten verksamhet i Svea, men man har till dels sina gudstjänster och Gustaf Adolf-möten och någon Korgfest. Medlemstalet har sjunkit, inga nya medlemmar kommer. Allt beroende på kris och orkeslöshet i omvärlden (krack i USA).

1932. Men i 1932 har fonderna kommit upp i 45.851 kr. och 78 öre.

1939. 1939 firar man 25-årsjubileum med högmässa i Nidarosdomen den 4 juni och håller Gustaf Adolfsfest 3 november med föredrag av kyrkoherde Webe, Oslo.