1950-talet

Utdrag från "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul
1950-talet
1950 År 1950 går i samma tecken. I juni, en söndag, möts man till middag, kaffe och allsång på Studenterhytta och det var mitt första möte med föreningen Svea.