Sveas styrelse

Vald på årsmöte 15 mars 2018


Ordförande: Birgitta Wentzel

Vice ordförande: Malin Angell

Kassör: Karl Erik Roland

Sekreterare: Gunilla Ekqvist Angell

Styrelseledamot: Krister Abrahamsson

Suppleant: Birgitta Berglund


---------------------------

Vald på årsmöte 31 mars 2016


Ordförande: Birgitta Wentzel

Vice ordförande: Malin Angell

Kassör: Karl Erik Roland

Sekreterare: Gunilla Ekqvist Angell

Styrelseledamot: Vakant

Suppleant: Birgitta Berglund

Sveas styrelse/ arbetsgrupp

Vald på årsmöte 10 mars 2015


Ordförande: Birgitta Wentzel
Vice ordförande: Malin Angell
Kassör: Karl Erik Roland
Sekreterare: Barbro Runeborg
Styrelseledamot: Gunilla Ekqvist Angell
Suppleant: Mikael Lindell
Suppleant: Birgitta Berglund