Om föreningen

http://LUCIA 1.jpgSvenska föreningen Svea blev stiftad 1914.
I föreningens stadgar står det bl.a. att föreningen skall bedriva sin verksamhet hvudsaklingen i form av sammankomster med föredrag, diskussioner och underhållning som bl.a. omfattar svensk kultur och svenska traditioner.

Årsmöte hålls oftast i mars.

Styrelsemedlemmar väljs vanligtvis för två år åt gången. Året avslutas med den traditionella och populära Lucia-festen som hålls den söndagen som är närmast 13 december. Andra firanden och sammankomster ordnas ockå, t.ex. valborgsmässoafton och ärtsoppe-kvällar.

Om föreningens äldre dagar och hur verksamheten var kan läsas under länken Historik till vänster. Det är utdrag från en liten publikation "Svenska föreningen Svea - tillbakablick 1914-1950" utarbetad av Brita Suul. Vi planerar att skriva föreningens nyare historia.

Vid arkivsenteret i Kulturbunker Dora i Trondheim finns Sveas arkiv.