Sveas styrelse

Vald på årsmöte 15 mars 2018
Ordförande: Birgitta Wentzel

Vice ordförande: Malin Angell

Kassör: Karl Erik Roland

Sekreterare: Gunilla Ekqvist Angell

Styrelseledamot: Krister Abrahamsson

Suppleant: Birgitta Berglund

---------------------------
Vald på årsmöte 31 mars 2016

Ordförande: Birgitta Wentzel

Vice ordförande: Malin Angell

Kassör: Karl Erik Roland

Sekreterare: Gunilla Ekqvist Angell

Styrelseledamot: Vakant

Suppleant: Birgitta Berglund

-----------------------------------------------------

Vald på årsmöte 10 mars 2015

Sveas styrelse/ arbetsgrupp

Ordförande: Birgitta Wentzel

Vice ordförande: Malin Angell

Kassör: Karl Erik Roland

Sekreterare: Barbro Runeborg

Styrelseledamot: Gunilla Ekqvist Angell

Suppleant: Mikael Lindell

Suppleant: Birgitta Berglund